Arduino - úvod

From DT^2
Revision as of 00:16, 30 July 2018 by Admin (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Budeme používať verziu Arduino Nano.

Arduino nano.jpg

Aby sa nám s Arduinkami lepšie pracovalo, pomôžeme si doskou Funduino Nano Shield:

Funduino nano shield.jpg

a kontaktným nepájivým poľom (breadboard):

Tiny breadboard.jpg

Túto schému budeme veľmi často potrebovať: Arduino diagram.jpg