Arduino - úvod

From DT^2
Revision as of 22:55, 29 July 2018 by Admin (talk | contribs) (Created page with "Budeme používať verziu [https://www.arduino.cc/en/Guide/ArduinoNano Arduino Nano]. Image:arduino_nano.jpg Aby sa nám s Arduinkami lepšie pracovalo, pomôžeme si do...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Budeme používať verziu Arduino Nano.

Arduino nano.jpg

Aby sa nám s Arduinkami lepšie pracovalo, pomôžeme si doskou Funduino Nano Shield:

Funduino nano shield.jpg

a kontaktným nepájivým poľom (breadboard):

Tiny breadboard.jpg

Túto schému budeme veľmi často potrebovať:

Arduino diagram.jpg