Arduino

From DT^2
Revision as of 22:51, 29 July 2018 by Admin (talk | contribs)
Jump to: navigation, search

Naučíme sa pracovať a programovať najznámejšiu platformu pre projekty robotiky a mikroelektroniky: Arduino. Budeme používať verziu Arduino Nano.

Arduino nano.jpg

Aby sa nám s Arduinkami lepšie pracovalo, pomôžeme si doskou Funduino Nano Shield:

Funduino nano shield.jpg

a kontaktným nepájivým poľom (breadboard):

Tiny breadboard.jpg

Túto schému budeme veľmi často potrebovať:

Arduino diagram.jpg