Arduino

From DT^2
Revision as of 23:07, 29 July 2018 by Admin (talk | contribs)
Jump to: navigation, search

Naučíme sa pracovať a programovať najznámejšiu platformu pre projekty robotiky a mikroelektroniky: Arduino.