Archív 2018 - Arduino

From DT^2
Revision as of 06:47, 29 July 2019 by Palo (talk | contribs) (Created page with "Naučíme sa pracovať a programovať najznámejšiu platformu pre projekty robotiky a mikroelektroniky: [http://arduino.cc Arduino] (''programovacie prostredie tam nájdete p...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search