Archív 2018 - 3D

From DT^2
Revision as of 08:46, 29 July 2019 by Palo (talk | contribs) (Created page with "Základy [https://sk.wikipedia.org/wiki/3D_po%C4%8D%C3%ADta%C4%8Dov%C3%A1_grafika3D modelovania] sme získali v programe [https://www.tinkercad.com/ Thinkercad]. Je to online...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Základy modelovania sme získali v programe Thinkercad. Je to online nástroj dostupný pre všetkých. Pomocou základných príkazov sme dokázali modelovať komplexné objekty.

Ukážky prác detí:

Medved1.JPG Medved2.JPG


Medved3.JPG Medved4.JPG


Medved5.JPG Medved6.JPG


Medved7.JPG Medved8.JPG


Medved9.JPG Medved10.JPG


Medved11.JPG Medved12.JPG


Medved13.JPG Medved14.JPG


Medved16.JPG