3D

From DT^2
Revision as of 22:20, 29 July 2018 by Admin (talk | contribs) (Created page with "Na 3D modelovanie budeme používať rôzny softvér, napr. TinkerCAD, výsledné výrobky si vytlačíme na 3D tlačiarni.")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Na 3D modelovanie budeme používať rôzny softvér, napr. TinkerCAD, výsledné výrobky si vytlačíme na 3D tlačiarni.