Difference between revisions of "3D"

From DT^2
Jump to: navigation, search
Line 1: Line 1:
 
Základy [https://sk.wikipedia.org/wiki/3D_po%C4%8D%C3%ADta%C4%8Dov%C3%A1_grafika3D modelovania] sme získali v programe  [https://www.tinkercad.com/ Thinkercad]. Je to online nástroj dostupný pre všetkých.  
 
Základy [https://sk.wikipedia.org/wiki/3D_po%C4%8D%C3%ADta%C4%8Dov%C3%A1_grafika3D modelovania] sme získali v programe  [https://www.tinkercad.com/ Thinkercad]. Je to online nástroj dostupný pre všetkých.  
 
Pomocou základných príkazov sme dokázali modelovať komplexné objekty.
 
Pomocou základných príkazov sme dokázali modelovať komplexné objekty.
 +
 +
Ukážky prác detí:
 +
 +
[[File:Medved1.JPG]]  [[File:Medved2.JPG]]
 +
 +
 +
[[File:Medved3.JPG]]  [[File:Medved4.JPG]]
 +
 +
 +
[[File:Medved5.JPG]]  [[File:Medved6.JPG]]
 +
 +
 +
[[File:Medved7.JPG]]  [[File:Medved8.JPG]]
 +
 +
 +
[[File:Medved9.JPG]]  [[File:Medved10.JPG]]
 +
 +
 +
[[File:Medved11.JPG]]  [[File:Medved12.JPG]]
 +
 +
 +
[[File:Medved13.JPG]]  [[File:Medved14.JPG]]
 +
 +
 +
[[File:Medved16.JPG]]

Revision as of 09:12, 10 August 2018

Základy modelovania sme získali v programe Thinkercad. Je to online nástroj dostupný pre všetkých. Pomocou základných príkazov sme dokázali modelovať komplexné objekty.

Ukážky prác detí:

Medved1.JPG Medved2.JPG


Medved3.JPG Medved4.JPG


Medved5.JPG Medved6.JPG


Medved7.JPG Medved8.JPG


Medved9.JPG Medved10.JPG


Medved11.JPG Medved12.JPG


Medved13.JPG Medved14.JPG


Medved16.JPG