2D

From DT^2
Revision as of 00:17, 30 July 2018 by Admin (talk | contribs)
Jump to: navigation, search

Na vytváranie 2D výrobkov na vyrezávacom plotri a laserovom vyrezávači budeme používať slobodný softvér Inkscape