2D

From DT^2
Revision as of 22:02, 29 July 2018 by Admin (talk | contribs) (Created page with "Na vytváranie 2D výrobkov na vyrezávacom plotri a laserovom vyrezávači budeme používať slobodný softvér [https://inkscape.org/en/ Inkscape]")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Na vytváranie 2D výrobkov na vyrezávacom plotri a laserovom vyrezávači budeme používať slobodný softvér Inkscape