Difference between revisions of "2D"

From DT^2
Jump to: navigation, search
(Návrh a výroba grafiky pre tričko a tašku)
Line 19: Line 19:
  
 
Aplikovali sme získané vedomosti a vypracovali prvé [https://docs.google.com/document/d/1IuECNGlqbO1HYdJWLZLZ4xhSXDWMgvLMg2WgfZw9IPo/edit zadanie].
 
Aplikovali sme získané vedomosti a vypracovali prvé [https://docs.google.com/document/d/1IuECNGlqbO1HYdJWLZLZ4xhSXDWMgvLMg2WgfZw9IPo/edit zadanie].
 +
 +
=== Tričká a tašky ===

Revision as of 10:31, 4 August 2019

Pozri tiež: Archív 2018 - 2D.

Cieľom časti 2D navrhovanie bolo osvojiť si základy práce s 2D grafikou a následne vedomosti využiť pri návrhu a výrobe rôznych predmetov. Aby sme mohli pracovať s výrobnými technológiami ako sú laser a ploter, museli sme sa najprv naučiť pripraviť dáta v priestore slobodného editora Inkscape. Prešli sme základnými nástrojmi editora a naučili sme sa ich využívať pri našich návrhoch.

Návody

 1. Navigácia v priestore editora
 2. Editovanie objektu
 3. Výplň a ťah
 4. Nástroj pero
 5. Vektorizovať bitmapu
 6. Postup prípravy podkladov pre grafiku na tričko/tašku
 7. Nástroj text
 8. Vrstvenie objektov
 9. Cesta - objekt
 10. Rozmiestnenie objektov
 11. Zarovnanie a umiestnenie

Aplikovali sme získané vedomosti a vypracovali prvé zadanie.

Tričká a tašky