Arduino - nastavenia

From DT^2
Jump to: navigation, search

Aby sme mohli Arduino programovať, pripojíme ho k PC pomocou USB kábla (buď USB mini alebo USB micro - podľa verzie konektora). Ak máme na počítači nainštalované ovládače pre príslušný klon Arduina (v našom prípade je to ovládač CH340G), tak po pripojení Arduina k PC sa vytvorí zariadenie "virtuálny sériový port", ktoré bude mať označenie COMx, pričom x je nejaké číslo. Skontrolovať to môžeme v správcovi zariadení (device manager):

Device manager.png

V prípade na obrázku sa vytvoril port COM24.

Tento port vyberieme aj v nastaveniach v prostredí Arduino:

Nastavenie portu.png

Okrem toho vyberieme verziu Arduina - v našom prípade Arduino Nano:

Vyber dosky.png

Potom môžeme program program do Arduina nahrať pomocou tlačidla so šípkou vpravo:

Upload to board.png

Na zobrazenie výstupu z programu (ak nejaký je), keď chceme program odštartovať, stlačíme tlačidlo vpravo hore:

Konzola.png